Tin tổng hợp khác
Nhân lên niềm vui, phấn khởi và tự hào về Quốc khánh 2/9
Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vui mừng phấn khởi kỷ niệm 71 năm ngày tết Độc lập của dân tộc!
 

  Năm nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vui mừng phấn khởi kỷ niệm 71 năm ngày tết Độc lập của dân tộc, ngày Quốc khánh 2/9 vào giữa lúc các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã và đang triển khai, tổ chức thực hiện các Đề án, kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

        Cũng là năm các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện dấy lên nhiều phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là chào mừng thành công các sự kiện chính trị lớn của dân tộc và quê hương: Đại hội XII của Đảng dịp tháng 01/2016; Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ (01/3/1996-01/3/2016); Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 vào ngày 22/5/2016; Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện(22/6/1946- 22/6/2016); Đồng thời các cấp ủy, chính quyền còn tiếp tục thực hiện NQTW 4-khoá XI về công tác xây dựng đảng hiện nay; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016- 2020…và thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.   

          Mỗi lần kỷ niệm ngày tết Độc lập của dân tộc, mừng ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Gia Lộc nói riêng, ai ai cũng nhớ mãi lời Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội, đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, từ đây cách mạng Việt Nam sang một trang sử mới và cũng từ đây dân tộc ta được hưởng tự do độc lập, cùng nhau đi lên xây dựng CNXH.

        Nhìn lại chặng đường đã qua, con thuyền cách mạng của nước ta cũng gặp muôn vàn khó khăn thử thách, Đảng và Bác Hồ đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến, nửa thuộc địa; Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp hết thảy mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời, lở đất, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được phát huy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thắng lợi này là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường không chịu mất nước, không cam làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác- Lê-nin được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh nước ta, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện với tầm nhìn xa, trông rộng đã dự báo chính xác thời cơ cách mạng; tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng; dựa vào lực lượng toàn dân; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa toàn phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Đảng ta kịp thời phát động toàn dân, triệu người như một, vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến, áp bức, bóc lột.

        Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô cùng quý báu của Cách mạng tháng Tám, mừng Quốc khánh 2/9 là hành trang, động lực tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực ngoại xâm hung bạo của thời đại; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân 30/4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Mừng Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ là ngọn đuốc tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thử thách, giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

        Mừng Quốc khánh mùng 2/9/2016, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng; Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc không ngừng nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc và có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; Từ khi thành lập(ngày 22/6/1946), trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ huyện Gia Lộc có 47 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 23 Đảng bộ xã, thị trấn và 24 Chi, Đảng bộ khối cơ quan, với trên 7.700 đảng viên, có trên 4.000 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, đây là những hạt nhân, đủ sức lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới trong chặng đường tiếp theo.  

        Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9/2016; Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc càng hiểu rõ giá trị lịch sử to lớn mà cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mang lại; Càng nhận thức sâu sắc và đầy đủ trách nhiệm của mình, càng nhân lên niềm vui, niềm tự hào về ngày tết Độc lập, Quốc khánh 2/9 bao nhiêu thì chúng ta càng tin yêu, kính trọng, biết ơn thành quả các bậc tiền bối, sự hy sinh vô bờ bến của các bậc lãnh đạo tiền nhân, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sỹ; Cảm kích trước sự mất mát, thương đau và biết ơn đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công; Biết ơn công lao của biết bao các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ đã kề vai, sát cánh, có những đóng góp to lớn sức người, sức của cùng với các lực lượng góp phần quan trọng vào công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ Tổ quốc và dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay...;

       Thiết thực kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9 năm nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc càng thấm thía về tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh, càng nhân lên truyền thống đoàn kết và phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại; Tiếp tục nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cùng nhau thực hiện tốt nhất ý chí và hành động theo tinh thần mệnh lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ nhân dân, tất cả hướng tới vì mục tiêu”Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

       Trong thời gian còn lại của năm 2016, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Gia Lộc tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

       Một, Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho trên 28.000 học sinh các cấp học toàn huyện bước vào khai giảng năm học mới 2016- 2017, ngày 5/9/2016;

       Hai, Chủ động phương án sản xuất vụ đông 2016-2017 với mô hình sản xuất rau quả an toàn, tiến tới sạch phù hợp kinh tế ven đô theo Đề án 01 của Huyện ủy khóa XXV; Chỉ đạo 2 xã Phương Hưng; Gia Tân và một số xã phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới năm 2016;

       Ba, Lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong tháng 9, tháng an toàn giao thông năm 2016, nhất là các tuyến đường 62 mét, đoạn ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua huyện, các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn Thị trấn Gia Lộc và các khu vực Trạm Bóng- Quang Minh; Quán Nghiên-Gia Xuyên; Cầu Gỗ-Phương Hưng; Đôn Thư-Đồng Quang; Thị tứ Yết Kiêu; Toàn Thắng;Đoàn Thượng; Lê Lợi...

       Bốn, Tập trung thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thuộc UBND huyện năm 2016;

      Năm, Chỉ đạo xem xét, xử lý các hộ dân vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, đất hành lang giao thông, thủy lợi trong toàn huyện, bảo đảm đúng quy định của luật đất đai và quyết định của UBND tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện giải quyết KNTC theo đề án 1-1133 của tỉnh.

      Sáu, Chuẩn bị nắm nguồn, công tác chuẩn bị sơ tuyển phục vụ nhiệm vụ tuyển quân năm 2017;

        Bảy, Chuẩn bị tốt nhất Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021; Xây dựng kế hoạch Đại hội các đoàn thể: Thanh niên và Cựu Chiến binh sẽ tổ chức năm 2017;

      Tám, Chủ động công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống trong quý III và quý IV/2016 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và có ý nghĩa.                    

     Chín, Tiến hành kiểm tra, đánh giá, bình xét danh hiệu làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa và làng, khu, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự năm 2016; Triển khai và thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, chính quyền, cơ quan, đơn vị năm 2016 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và UBND tỉnh./.

Vũ Minh Giáo
 
Các bài liên quan
Hội nghị giao nhiệm vụ hiệp đồng phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016. (24/05/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay48 
 Hôm qua52
 Tuần này100 
 Tất cả184251 
IP: 44.220.249.141